INTERPRETI

TOMÁŠ PINDÓR – varhany

 

Varhaník Tomáš Pindór se narodil v roce 1983 v hudební rodině v Českém Těšíně. Základy klavírní hry obdržel na ZUŠ a při soukromém studiu u prof. Alice Bednarzové. Již při ZŠ byl přijat na Lidovou konzervatoř v Ostravě kde studoval varhanní hru u prof. Aleše Rybky. V té době byl jmenován titulárním varhaníkem kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Českém Těšíně, kde působil celých 10 let. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek byl přijat na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě kde studoval u syna Aleše Rybky, Pavla. V té době se začal aktivně projevovat nejen na české ale i zahraniční koncertní scéně a to nejen jako sólista ale jako výborný korepetitor různých uměleckých souborů.

Zůčastnil se několika kurzů doma i v zahraničí pod vedením vynikajících zahraničních i domácích varhaníků ( Martin Sander, Carolyn Shudater-Fournier, Kimberly Marshall, Frédéric Blanc). Získal i různá ocenění. Byl uměleckým vedoucím mezinárodní dekády v Českém a Polském Těšíně, kde sám několikrát vystupoval. Založil pravidelné svatoštěpánské koncerty s vynikající úrovni. Koncertoval nejen u nás ale i v Evropě (Polsko, Francie, Německo). V současné době je titulárním varhaníkem v kostele sv. Ignáce v Praze, kde je pověřen ke znovuoživení Petrových varhan. Věnuje se koncertní, kompoziční a skladatelské činnosti. Je rovněž členem uměleckého souboru staré hudby Gutta Musicae.

ZPĚT